Kancelaria Notarialna Kraków | Notariusz Kraków 12 281 60 66 - Kancelaria Notarialna Kraków | Notariusz Kraków 12 281 60 66

(+48) 694 381 457
(012) 281 60 66
Kancelaria Notarialna
Łukasz Mleko
30 - 017 Kraków, ul. Wrocławska 79/U1
Bezpłatny parking dla klientów kancelarii

Lex est quod notamus
30 - 017 Kraków,
ul. Wrocławska 79/U1
Kancelaria Notarialna
Łukasz Mleko
Kancelaria Notarialna
Łukasz Mleko
Kancelaria Notarialna
Łukasz Mleko
30 - 017 Kraków,
ul. Wrocławska 79/U1
Przejdź do treści
Notariusz Łukasz Mleko ukończył Wydział  Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Odbył aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Krakowie.

Jest doktorantem w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.Łukasz Mleko Notariusz
tel. (012) 281 60 66
tel. kom.  +48 694 381 457

"Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty."


"Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne."


"Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej."


"Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne."


"Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności."


W celu uzgodnienia taksy notarialnej, proszę o kontakt z kancelarią.
(012) 281 60 66

(+48) 694 381 457

30 - 017 Kraków
ul. Wrocławska
79/U1

mleko.notariusz@gmail.com

lukasz.mleko@kin.pl


Wróć do spisu treści